Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

We care about your privacy

This website uses a basic functional cookie to ensure its proper functioning and a tracking cookie to understanding how you work with the pages. By clicking the "Allow all" button, you agree to the use of cookies.

More detailed information about how we process cookies can be found in our Terms of personal data protection.

Suburban camp in the museum

The suburban camp supported by the European Social Fund, project number CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015936, takes place in Dobrovice Museums in the years 2020-2022.

2024 © DobrovickáMuzea.cz